روزه یوم الشک

سوال: چکونه در روزی که نمی دانیم روز آخر ماه شعبان است یا روز آخر ماه رمضان روزه بگیریم؟

جواب: بسمه تعالی 

روزه یوم الشک به این نیت که آن روز ممکن است اول ماه رمضان باشد باطل است حتی تردید در نیت، باطل کننده روزه است پس درست نیست کسی بگوید من امروز را روزه می گیرم اگر از ماه شعبان بود استحباب دارد واگر از ماه رمضان بود پس آن واجب است. اما به نیت ما فی الذمه می توان روزه گرفت و در این حالت اگر آن روز جزو ایام ماه رمضان بود، روزه صحیح است.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار