روزه داری و نماز نخواندن

روزه داری و نماز نخواندن
سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این ‏مورد چیست؟

پاسخ : بسمه تعالی ‏
‏” آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس ‏جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز ‏رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست”.(سوره بقره ‏‏/۸۵)‏
اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد ‏نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار