روزه داری و نماز نخواندن

سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ : بسمه تعالی 

” آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست”.(سوره بقره /۸۵)

اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?