روایت از معصومین(ع) در ماه رمضان

سوال: ماه رمضان یکی از مهم ترین ماه های تبلیغ است. روحانیون و خطیبان در این ماه مبارک مجالس روزانه و شبانه برای مومنین برگزار می کنند. در مورد مجالس روزانه چگونه یک خطیب در نقل روایات معصومین(ع) عمل کند در حالیکه شاید سند آن روایت و مضمون دقیق آن را ندیده و غالبا بیان روایت به صورت نقل به مضمون است.آیا این گونه بیان روایت دروغ بستن به معصومین(ع) و مفطر روزه نیست؟

پاسخ: بسمه تعالی

خطیب با گفتن” از امام نقل شده که فرمود” با قطعیت نمی گوید که امام چنین فرمودند و بدین طریق از آن مساله جلوگیری می کند.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?