راننده تاکسی و انتقال افراد فاسق

سوال: آیا جایز است که راننده تاکسی افراد لاابالی را به اماکن فسق و فجور و همانند آن برساند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر از ابتدای امر می دانست که آنها قصد اجاره ماشین او برای عمل حرامی مد نظر دارند، نباید بپذیرد. اما اگر بعد از اجاره ماشین و جابجایی آنان متوجه مساله شد چیزی بر عهده او نیست.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار