راننده تاکسی و انتقال افراد فاسق

سوال: آیا جایز است که راننده تاکسی افراد لاابالی را به اماکن فسق و فجور و همانند آن برساند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر از ابتدای امر می دانست که آنها قصد اجاره ماشین او برای عمل حرامی مد نظر دارند، نباید بپذیرد. اما اگر بعد از اجاره ماشین و جابجایی آنان متوجه مساله شد چیزی بر عهده او نیست.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?