دندان پزشک

سوال: شخصی اقدام به معالجه دندانش کرد وپزشک به او دستور داد که نباید چیزی بخورد و فقط می تواند از مایعات استفاده کند که باعث ضعف و خستگی او در حین روزه داری می شود آیا او حق دارد روزه خود را افطار کند؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر از ضرر بر خود بخاطر روزه داری خوف پیدا کرد جایز است که افطار کند ودر آینده آن را قضا نماید

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار