در قید و اسارت هوا و هوس نبودن

در قید و اسارت هوا و هوس نبودن
معنای حقیقی شرک و توحید همان طاعت است، بارها به آقایان گفته ام که آزاده باشید، به آن کسانی که به پست و مقام و منصب و پول که همه، از امور پست دنیایی هستند، طمع دارند؛ بنده و برده دیگران نشوید و آزاده باشید و به آمریکا و صهیونیزم و نه به شرق و نه به غرب و به وعده آنها که چیزی به شما بدهند دلبسته نباشید، و بنده هوای نفس هم، که شما را به امور دنیا دلبسته می کند نباشید و آزاده باشید همانگونه که خداوند شما را آزاده آفرید، همانند حر، که همه شما او را می شناسید و در مجالس از او می شنوید این یک نمونه است که نمونه مقابل او زبیر است، زبیری که پسر عمه پیامبر ص و امیرالمومنین ع بود، و از سابقین اسلام در مکه بود و در این راه شکنجه دید و هجرت کرد و در بدر و احد و تمام جنگ های پیامبر شرکت کرد و حتی وقتی که به در خانه حضرت زهرا س هجوم بردند از مدافعان آنحضرت بود و شمشیرش در این راه شکسته شد، و باید گفت که زبیر، یک تاریخ و سرگذشت عبرت انگیز است، اما در آخر عمر، مسیرش عوض شد و این از نقشه های خلیفه دوم بود که زبیر را از شش نفر شورایی که برای خلافت معین کرد قرار داد و هوای خلیفه شدن را در دلش کاشت در حالی که خودش را سربازی در رکاب علی ع می دانست، گفتیم که در هجوم به خانه علی ع در کنار حضرت و از مدافعان ایشان بود اما گذاشتن او در شورای شش نفری در کنار علی ع و طلحه و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و عثمان که شش نفر می شوند این عاملی شد که حب جاه و قدرت در دل او صورت بگیرد و در دلش بگوید تا کی باید سربازی در رکاب علی بمانم در حالی که من خودم یکی از گزینه های خلافت در ردیف علی بن ابیطالب هستم و وقتی با امام علی ع بیعت می شود او و طلحه و دیگران بر امام خروج می کنند و به سمت بصره لشکر کشی می کنند و جنگ جمل را بوجود می آورند و هزاران خون را به هدر می دهند در حالی که می داند علی ع کیست و جایگاه او را می شناسد، این دو نمونه را همیشه بخاطر داشته باشید زیرا می بینیم برخی از برادران را که پست و مقام گرفتند لیست و فهرست بلند و طویلی از تاریخ خود را به نمایش می گذارد که در حزب فلان از تاریخ فلان بود و شهید سید محمد باقرصدر را چند یا چندین بار زیارت کرده است و شهید صدر به او چیزی گفته یا نگفته و از این امور را ردیف می کنند و بر فرض که بگوییم که آنچه که در این فهرست آوردی صحیح و درست است اما کی می گوید این فهرست شما برتر از فهرست زبیر بن عوام می باشد.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار