دانشگاه علوم دینی «الزهرا»[ویژه بانوان]

دانشگاه علوم دینی «الزهرا» [ویژه بانوان]

بعد از سقوط صدام در سال ۱۴۲۴ق/ ۲۰۰۳م، تأسیس شد.

در بغداد و استان‎های مرکزی و جنوبی، دارای ۱۹ شعبه است.

در تمامی مراکز، بالغ بر ۱۱۹۶ طلبه خانم دارد.

[این دانشگاه] با «معهد الزهرا» در ارتباط است که هدف اصلی آن تربیت خانم خطیب و سخنور، جهت مناسبات و چالش‏های معاصر است.

در این دانشگاه، برنامه مطالعاتی به گونه‎ای تنظیم شده که، با مسئولیت‎های اجتماعی بانوان نیز همسو باشد.

مواد درسی، مراحل و نظام این دانشگاه، از دانشگاه علوم دینی شیهد صدر الگو برداری شده است.

شما می­توانید از طریق کانال‏های ماهواره‏ای «النعیم»‌ و «بینات»، سخنرانی‎‏های آیت الله شیخ «محمد یعقوبی» را دنبال کنید.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار