خواندن سوره توحید در نماز

خواندن سوره توحید در نماز
سوال: آیا قرائت سوره توحید در رکعت اول واجب است؟

پاسخ: بسمه تعالی
خیر، بلکه مستحب موکد است که سوره توحید در رکعت اول یا دوم نماز خوانده شود.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار