خستگی در ماه رمضان

سوال: آیا جایز است شخصی به سبب خستگی و ضعف شدید در ماه رمضان افطار کند به خصوص اینکه شخصی کم بنیه باشد همانند بعضی از زنان خانه دار که به سبب مراقبت و نگهداری از فرزندان بسیار خسته می شوند.

پاسخ: بسمه تعالی

بر این افراد لازم است که کار های خودشان را به وقتی موکول کنند که توانایی انجام آن را داشته  باشند همانند زمان افطار و پس از آن و اگر باید کارش را در حال روزه داری انجام دهد و روزه باعث سختی غیر قابل تحملی برایش شود جایز است که افطار نماید وسپس آن را قضا کند. البته لازم است که بر حداقل خوردن وآشامیدن اکتفا کند به آن میزان که سختی ومشقت از وی رفع شود.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار