حکم کرم های مخصوص صورت

حکم کرم های مخصوص صورت
سوال: با توجه به سردی هوا در زمستان برخی از مردم مدام از کرم(وازلین) ‏برای مرطوب ساختن صورت خود استفاده می کنند. اگر فردی دوساعت قبل وضو ‏از کرم استفاده کرده و اکنون می خواهد برای نمار وضو بگیرد آیا باید ابتدا کرم را ‏پاک کند؟ ‏

پاسخ: بسمه تعالی
اگر کرم باقی باقی مانده بر صورت در حدی نباشد که مانع رسیدن آب به ‏صورت شود می تواند مستقیما وضو بگیرد اما اگر میزان کرم باقی مانده به حدی ‏بود که مانع رسیدن آب شود باید ابتدا کرم را از صورت پاک و سپس وضو بگیرد.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?