حکم کرم های مخصوص صورت

سوال: با توجه به سردی هوا در زمستان برخی از مردم مدام از کرم(وازلین) برای مرطوب ساختن صورت خود استفاده می کنند. اگر فردی دوساعت قبل وضو از کرم استفاده کرده و اکنون می خواهد برای نمار وضو بگیرد آیا باید ابتدا کرم را پاک کند؟ 

پاسخ: بسمه تعالی

اگر کرم باقی باقی مانده بر صورت در حدی نباشد که مانع رسیدن آب به صورت شود می تواند مستقیما وضو بگیرد اما اگر میزان کرم باقی مانده به حدی بود که مانع رسیدن آب شود باید ابتدا کرم را از صورت پاک و سپس وضو بگیرد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار