حکم نجاست زبان و بزاق سگ

حکم نجاست زبان و بزاق سگ
سوال:آیا تماس زبان سگ و بزاقش با لباس یا بدن انسان موجب نجاست می ‏شود؟ راه برطرف کردن چنین نجاستی چگونه است؟

پاسخ: بسمه تعالی
سگ از جمله نجاسات می باشد و اگر برخوردش با بدن و لباس انسان همراه با ‏رطوبت باشد موجب نجاست است. اینگونه نجاست با شستشو از بین می رود.‏

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار