حکم صابون وارداتی

حکم صابون وارداتی
سوال: برخی صابون ها و کرم های آرایشی هستند که دارای روغن حیوانی می ‏باشند و اینگونه روغن ها از حیواناتی به دست آمده که به روش اسلامی ذبح نشده ‏اند.  برخی افراد به نجاست اینگونه کرم ها و صابون ها علم ندارند و اگر این ‏صابون ها با استفاده از فرایند شیمیایی خاص ساخته شوند چه؟ آیا ما می توانیم از ‏اینگونه وسایل بهداشتی و آرایشی استفاده کنیم؟

پاسخ: بسمه تعالی
اگر یقین داشته باشد که این روغن ها قطعا از حیواناتی به دست آمده که به ‏روش شرعی ذبح نشده باشند حکم به نجاست آنها می شود و صرف شک و گمان ‏برای اثبات نجاست آنها کفایت نمی کند. البته اگر این روغن های ناپاک تحت تاثیر ‏فعل و انفعالات شیمیایی حالت اولیه خود را از دست بدهند و به ماده ای دیگر تبدیل ‏شوند نجاست خود را از دست می دهند همانطور که شراب تحت تاثیر عوامل ‏شیمیایی تبدیل به سرکه شده و پاک گردد. با این حال اگر حکم به نجاست داده شود ‏مانعی برای عدم استفاده نیست و فرد می تواند بعد از استفاده محل مورد نظر را ‏بشوید

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار