حکم خروج مذی( آبی که قبل از خروج منی از مرد و در هنگام هم آغوشی با همسرش از وی خارج می شود)

سوال: آبی که از آلت مرد در هنگام هم آغوشی از انسان خارج شده و لزج مانند می باشد چیست و اگر بر روی لباس فرد ساقط شود موجب نجاست آن می شود یا خیر؟

 پاسخ: بسمه تعالی

اینگونه آبها پاک بوده و خروج آن موجب بطلان وضو نمی شوند.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار