حکم حیض

سوال: من زنی هستم که شروع عادات ماهیانه من منظم است اما از نظر تعداد ایام متفاوت می باشد. مثلا به مدت دو روز خون به شدت خارج می شود و در روز چهارم جریان خون به طور کلی قطع شده و اثری از آن نیست. سپس بعد از آن و به مدت  سه الی پنج روز و در هر روز یک بار خونی به رنگ قرمز روشن از من خارج می شود. سوالم این است که با این اوصاف چه هنگام روزه بر من واجب می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی

حیض از هنگام رویت خون آغاز و با عدم رویت آن پایان می یابد ولو اینکه شدت و ضعف خروج آن متفاوت باشد. اگر خون به مقدار بیشتر از یک روز قطع شد اما پس از آن تکه خونی را مشاهده کرد در این صورت ما بین واجبات استحاضه( مثل وجوب نماز خواندن زن مستحاضه) و محرمات حیض( مثل حرمت توقف در مسجد برای زن حائض) احتیاط می کند. در رساله عملیه خود( سبل السلام) مساله را به تفصیل شرح دادیم.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار