حوزه و جامعه

حوزه و جامعه

بر ارتباط جامعه و حوزه علمیه تأکید می شود به اینکه قدمی برداشته نشود و کاری صورت نگیرد و مشکلی حل نمی شود مگر پس از اینکه دیدگاه حوزه در آن دانسته شود، چون علما (امنای پیامبران و حافظان شریعت) و آنها وارثان پیامبران هستند.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار