حاج جعفر ابن شیخ حسین

حاج جعفر ابن شیخ حسین
ابن حاج ابراهیم نجفی
بزرگ خاندان یعقوبی
خاندان مشهور به یعقوبی همه از فرزندان حاج جعفر ابن شیخ حسین ابن حاج ابراهیم نجفی می باشند ایشان در حدود سال ‏‏۱۲۰۰ هجری برابر با ۱۷۸۵ میلادی و شاید یکی یا دو سال کمتر یا بیشتر متولد شد.‏

او از شخصیتها و چهره های سر شناس نجف اشرف بشمار می آمدند و از تجار و اهل خیر بود و در بین علما و فقهای ‏آنروز مورد ثقه و اعتماد بود شیخ موسی ملقب به مصلح بین دو دولت عثمانی و صفوی، فرزند شیخ جعفر آل کاشف الغطا ‏معروف به شیخ اکبر (متوفی۱۲۴۳ ه) اعتماد ویژه ای به ایشان داشتند و پولی را که صدر اعظم بجهت ساخت دژ بیرون ‏شهر نجف برای محافظت از هجوم وهابیت، ارسال می کرد را به ایشان میدادند تا در ساخت و ساز آن مصرف کند این ‏دیوار در زمان تاسیس دولت عراق در ۱۹۲۱ م بجهت توسعه شهر تخریب شد هر چند برخی از آثار آن تا کنون وجود دارد. ‏
او تقریبا ۹۰ سال زندگی کرد و از خود اموال و زمین و خانه های زیادی بجای گذاشت و تا کنون برخی از آنها در میان نوه ‏ها و نتیجه های او باقی ماندند در مورد برخی از املاک ایشان که توسط حاکم منصوب از طرف حکومت عثمانی بنام ملا ‏یوسف بن ملا سلمان مصادره شد در تاریخ ماند برخی از آن املاک در بازار منتهی از بازار بزرگ نزدیک در صحن حرم ‏مطهر که مشهور به بازار عطرها می باشد بودند و نیز برخی از آنهایی که بدست حکومت عثمانی غصب شد نزدیک ‏دیواری که بجهت محافظت از شهر ساخته شد بود که به پادگان نظامی تبدیل شد و بعد از تاسیس دولت عراق به مدرسه ‏الغری تبدیل شد.‏
او شش فرزند پسر و چند دختر داشت و در حدود سال ۱۲۸۹ه از دنیا رفتند دختران او با برخی از خانواده هایی از خاندان ‏آل حکیم و آل غریفی و آل غبان و آل زاهد وصلت کردند فرزندان ذکور او بنام حاج سلمان و حاج یوسف و حسن و موسی و ‏شیخ علی و سخنران مشهور شیخ یعقوب پدر خطیب و شاعر معروف علامه شیخ محمد علی یعقوبی بودند
در مورد زندگانی حاج جعفر بزرگ خاندان یعقوبی و فرزندان او بویژه شیخ یعقوب در مقدمه کتاب دیوان او و در کتاب ‏بابلیات نوه شیخ محمد علی یعقوبی ملقب به شیخ الخطبا بتفصیل آمده است.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار