ثبوت هلال در روز سی ام ماه رمضان

سوال: روز آخر ماه رمضان یوم الشک است وما نمی دانیم که آن، روز پایانی ماه رمضان است یا روز اول ماه شوال. اگر ثبوت هلال در آن روز ممکن نشد آیا باید روزه بگیریم یا افطار نماییم؟

باسخ: بسمه تعالی

باید روزه بگیرد پس اگر رویت هلال ثابت شد افطار کردن واجب می شود حتی اگر ثبوت رویت بعد از اذان ظهر باشد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار