تکان دادن چشم در نماز

تکان دادن چشم در نماز
سوال: آیا تکان دادن چشم و ابرو در حین نماز به سمت چپ و راست مثلا برای نظارت و ‏مراقبت از فرزند خردسال مبطل نماز است؟

پاسخ: بسمه تعالی
خیر، تا وقتی که این فرد رو به قبله باشد مشکلی ندارد.‏
‏ ‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?