تکان دادن چشم در نماز

سوال: آیا تکان دادن چشم و ابرو در حین نماز به سمت چپ و راست مثلا برای نظارت و مراقبت از فرزند خردسال مبطل نماز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، تا وقتی که این فرد رو به قبله باشد مشکلی ندارد.

 

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار