تلاش پی در پی در راه هدف

تلاش پی در پی در راه هدف
پیامبران (ص) و امت های گذشته، تمام زندگی و حیاتشان با ایثار و سختی توأم بود و در زندگی گشایش و نتیجه مثبتی نمی گرفتند و در این راه کشته و شهید می شوند و نسل بعد از آنها پا به صحنه می گذارد و همچنان با بلا و سختی زندگی می کنند و باز هم کشته و شهید می شدند و نتیجه مورد توقع را در آن زمان نمی دیدند، اما نسل ما بلا فاصله ثمرات ایثار و مقاومت را با چشم خودمان می بینیم و آنچه که ما می فهمیم با توجه به ضعف و نا توانی خودمان و خداوند هم با علم به این حقیقت بیش از این بر ما سخت نگرفته است و ما زنده ایم و نتیجه حرکت و مقاومت را با چشم دیدیم که چگونه صدام دیکتاتور از اریکه قدرت به زمین زده و به زباله دان تاریخ سپرده شد اما ببینید مردم زمان ائمه ع ۵۰۰ سال طول کشید تا حکومت ظالم بنی العباس ساقط شود ۵۰۰ سال ظالمی بعد از ظالم و مجرمی بعد از مجرم دیگر و نسل های متعددی آمدند و رفتند و هیچ گشایش و فرجی در آسمان زندگی ندیدند، اما با این حال صبر و تحمل کردند تا این حکومت جور از بین رفت اما نسل ما اینچنین نیست بلکه زنده ایم و نتایج و ثمرات ایستادگی و مقاومت را با چشم دیدیم پس آنچه از سختیها و دشواریها که می بینیم واقعیتی است اما نباید بیش از اندازه از آن رنج ببریم و انتظار نداریم که مانند امت های گذشته که رنج های بسیار دیدند باشند، اما فقط به اندازه ای که ائمه اطهار (ع) و امام عصر (عج) از آنها انتظار دارند همانگونه که در توقیعاتی که به شیخ مفید رسیدند باشند با اینکه آنحضرت از اعمال و کردار ما آگاهی دارند و می بینند بخاطر امور دنیوی چگونه علیه همدیگر نقشه می کشیم و بدخواه همدیگر هستیم.

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار