بطلان وضو با تماس دست به آلت ختنه نشده

بطلان وضو با تماس دست به آلت ختنه نشده
سوال: آیا وضوی انسان با دست زدن به آلت ختنه نشده کودک باطل می شود؟

پاسخ: بسمه تعالی
خیر. در این حالت وضوی وی باطل نمی شود

Add A Knowledge Base Question !

+ = Verify Human or Spambot ?

آخر الأخبار