افطار در روز سی ام ماه رمضان 

سوال: اگر فردی روز سی ام ماه رمضان افطار کرد چه حکمی دارد؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر افطار وی با یک حجت شرعی بود و بعد از آن متوجه اشتباه خود شد باید آن روز را قضا کند اما اگر افطار او بدون حجت شرعی معتبر و بر اساس رای و نظرشخصی خودش بود باید علاوه بر قضای آن روز، کفاره (اطعام شصت فقیر ویا گرفتن شصت روز روزه پی در پی) نیز بپردازد چرا که عملش همانند کسی است که روزه خود را عمدا افطار کرده باشد.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?