اشتباه بین استحاضه و حیض

اشتباه بین استحاضه و حیض
سوال:در چه صورت خونی که زن می بیند حیض است؟ در چه زمانی انجام ‏غسل واجب می شود؟ چراکه شنیدم با خروج خون به مقدار کم غسل لازم نیست و ‏آیا اگر در این حالت غسل واجب بود آن خون حیض است؟
پاسخ: بسمه تعالی
علامت های خونی که حیض حکم حیض را دارند:‏
‏۱-‏    رنگ قرمز تیره و خروج همراه با سوزش و درد
‏۲-‏    مدت آن کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی باشد.‏
‏۳-‏    مدت بین دو حیض حداقل ده روز می باشد.‏
‏۴-‏    آمدن خون در وقت مشخص هر ماه، در مورد زنانی که عادت منظم ماهیانه ‏دارند.‏
در غیر این صورت خونی که خارج می شود حکم استحاضه را دارد. حیض و ‏استحاضه احکام خاص خود را دارند که در رساله عملیه خود به نام سبل السلام به ‏تفصیل ذکر شده و در اینترنت هم موجود است.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?