اشتباه بین استحاضه و حیض

سوال:در چه صورت خونی که زن می بیند حیض است؟ در چه زمانی انجام غسل واجب می شود؟ چراکه شنیدم با خروج خون به مقدار کم غسل لازم نیست و آیا اگر در این حالت غسل واجب بود آن خون حیض است؟

پاسخ: بسمه تعالی

علامت های خونی که حیض حکم حیض را دارند:

۱- رنگ قرمز تیره و خروج همراه با سوزش و درد

۲- مدت آن کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی باشد.

۳- مدت بین دو حیض حداقل ده روز می باشد.

۴- آمدن خون در وقت مشخص هر ماه، در مورد زنانی که عادت منظم ماهیانه دارند.

در غیر این صورت خونی که خارج می شود حکم استحاضه را دارد. حیض و استحاضه احکام خاص خود را دارند که در رساله عملیه خود به نام سبل السلام به تفصیل ذکر شده و در اینترنت هم موجود است.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?