استطاعت حج و سهل انگاری

سوال: این سخن که فرد ثروتمندی که به حج نرفته، کافر از دنیا می رود تا چه حد صحیح است؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر ترک حج از سوی او به سبب سبک شمردن اوامر الهی و یا عناد و لجاجت با آن باشد، این به آن معنی است که اصل اسلام او محل تردید است.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?