احتیاط در وقت افطار

سوال: من یک شیعه هستم که در کشور تونس زندگی می کنم من در ماه رمضان ۷ و یا ۸ دقیقه بعد از اذان مغرب افطار می کردم تا این که از یکی از شیوخ توضیحاتی در مورد وقت مغرب شنیدم و به من گفت که اندکی از فقهای امامیه نیز با اهل سنت در مورد وقت مغرب اتفاق نظر دارند که به مجرد غایب شدن قرص خورشید وقت مغرب آغاز شده است. پس با خودم گفتم چرا این همه خودم را به سختی ومشقت بیندازم به خصوص این که اکنون ماه رمضان در فصل گرما واقع شده است. لذا من پس از چند دقیقه از سقوط  قرص خورشید از جهت  باب احتیاط  بعد از تاریک شدن هوا، افطار می نمودم آیا روزه من صحیح است؟ آیا روزه خانواده ام که از من تبعیت می کردند صحیح است یا خیر؟

پاسخ: بسمه تعالی

آنچه شما انجام می دهید صحیح است انشاء الله زیرا وقت افطار هنگامی است که خورشید غایب شده باشد و شما چند دقیقه از باب اطمینان از تاریک شدن هوا صبر نموده بودید و پس از آن افطار نمودید.

 

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?