اجازه مصرف وجوهات شرعی

سوال: من قداری پول از بابت وجوهات شرعیه در اختیار دارم. آیا مجاز هستم این مبالغ را صرف خانواده های فقیری که می شناسم بکنم یا به دست افراد مطمئنی بدهم که آن را به افراد مستحق و سادات نیازمند بدهند. خداوند به شما توفیق خدمت به دین و مذهب را عطا کند.
پاسخ: بسمه تعالی
هر مکلفی می تواند یک سوم آنچه از اموال شرعیه بر ذمه دارد در موارد مجاز مصرف کند.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?