آثار احسان و نیکی

آثار احسان و نیکی
امام زمان (عج) به ما احسان می کند، آیا ما به ایشان احسان و نیکی کرده ایم، و سرور و شادی به دل ایشان وارد کرده ایم؟؛ و آیا به امیرالمومنین (ع) که در جوار ایشان زندگی می کنیم، و از مهر و محبت و الطاف و انوار ایشان بهره مندیم آیا احسان و نیکی کرده ایم؟ و حسن همجواری را در حق ایشان ادا کرده ایم؟ یا اینکه ملائکه مقرب با نامه اعمال نا شایست ما، بر امام (ع) وارد می شود و با آن درد و رنج را بر دل و قلب امام وارد می سازیم؛ احسانی که به آن امر شده ایم کجای زندگی مان است؟ به ما دستور دادند نه فقط به کسی که به ما نیکی کرده است احسان کنیم بلکه حتی به فردی که با ما با بدی رفتار کرده، با نیکی رفتار کنیم، خداوند می فرماید: ( ادفع بالتی هی احسن السیئه ) بدی را با آنچه که نیکوتر است، دفع کن؛ سیئه در اینجا مفعول به است و متاخر واقع شده، یعنی بدی را با نیکی دفع کن؛ و در آیه ای دیگر می فرماید: ( ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم )  – پس بدى‏هایى را که به تو مى‏رسد- با بهترین روش دفع کن، به طورى که به ناگاه آن که میان تو و او دشمنى است – چنان شود که – گویى دوستى گرم و خویشاوند است. از خداوند مسألت دارم که ما را از صالحان و نیک کرداران قرار دهد تا محبتش شامل حال ما گردد، که او نیکوکاران را دوست دارد و همیشه با آنها است.

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?