شروع تقلید از مرجع میت

شروع تقلید از مرجع میت
سوال: من از مقلدان آیت الله العظمی شهید سید محمد صدر هستم. البته تقلید از وی را بعد از ‏فوت ایشان شروع کردم چرا که شنیدم بر اساس نظر شهید صدر دوم شروع تقلید از مرجع میت ‏جایز است. لازم به ذکر است که در مسائل جدید نیز از جنابعالی تقلید می کنم. آیا تقلید من صحیح ‏است؟

پاسخ: بسمه تعالی
شروع تقلید از مرجع مرده و یا ادامه تقلید از او  بدون اذن مرجع تقلید زنده جامع الشرایط ‏جایز نیست. البته من عمل به رساله عملیه استادم شهید صدر را در مواردی که در رساله عملیه ‏من( سبل السلام) موجود نیست جایز می دانم. در مسائل جدید و اختلافی نیز به من رجوع شود.‏

آخر الأخبار

Add A Knowledge Base Question !

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?